کنترل سوسک گرده خوار درخت انار با استفاده از تله سطل آبی

بروزرسانی شده در: ۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۲

کاربرد تله های سطل آبی رنگ محتوی مخلوط آب و مایع ظرفشویی.

تله ها را می توان هم زمان تشکیل گل درخت انار از رنگ آمیزی ظروف غذای یکبار مصرف ساده (نه فومهای درب دار) با رنگ آبی براق (آبی نیسانی روشن ) به روش اسپری پاشی رنگ یا غوطه وری ظرفها در مخلوط رنگ آبی تهیه کرد.

البته می توان از انواع سطلها ، تشتها و هر ظرفی به رنگ آبی استفاده کرد. حتی می توان از نایلونهای آبی رنگ داخل جوی های آب یا چاله های دست ساز استفاده کرد در سیستم آبیاری قطره ای می توان این چاله ها را زیر قطره چکانها ایجاد کرده و داخل چاله نایلون آبی رنگ قرار داد.

دو نکته در مورد این تله ها باید رعایت شود:

۱- تعداد این تله ها (و یا مجموع سطح یا اندازه آنها در باغ)خیلی مهم است چون باید بتوانند قبل از رفتن حشرات روی گلهای درخت انار آنها را به سوی خود جلب و به دام بیندازند لذا بستگی، تعداد، سن درختان انار ، باید تعداد تله ها را افزایش داد.

۲- تعویض مخلوط داخل تله ها و دور ریختن سوسکهای شکار شده و مرده و یا به اصطلاح شارژ تله ها باید بلافاصله بعد از پر شدن یا تبخیر محتویات آن انجام گیرد.

کنترل شیمیایی با سوک گرده خوار انار:

در صورتی که افزایش جمعیت این آفت بی داد کند  و تله های سطل آبی جوابگوی کنترل این آفت نباشند.

کنترل شیمیایی این آفات با توجه به خسارت آفت در مرحله گل و همزمانی با فعالیت زنبور عسل و حشرات مفید دیگر بسیار مشکل و پیچیده است. برای کنترل شیمیایی، از حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی

سایپرمترین در زمانی که این آفت فعالیت خود را در روز آغاز کرده، بصورت مه پاش روی درخت انار سمپاشی گردد.

 

سوسک گرده خوار درخت انار

باغداران در اراضی شیبدار در زمان گلدهی درخت انار،خسارت آفت سوسک گرده خوار را جدی بگیرند.