کنترل سوسک گرده خوار گل انار

بروزرسانی شده در: ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۰

جهت کنترل سوسک گرده خوار  یا گل خوار درخت انار
همانطور میدانید پس از باز شده گل درخت انار وسیب و غیره… سوسک گرده خوار جهت تغذیه گرده های گل وارد گل انار می شود وتمامی پرچم و کلاله گل درختان خسارت وارد می نماید مبارزه باسموم گران و به خوبی کارساز نیست .

این آفت در شمال کشور بیشتر در اراضی شیبدار و اراضی بالا دست به چشم می خورد.


شرکت تعاونی گل انار صاحبی با یک روش ساده وارزان و ارگانیک توانسته ای مشکل را برای شما باغ داران حل نماید.
روش کاراستفاده از ظروف پلاستیکی ماست و یا با بریدن سرظروف یکبار مصرف آب معدنی یا نوشابه و با سوراخ نمودن قسمت انتهایی سرآن وعبور دادن نخ یاطناب نازک به صورت سطل و به یکی از شاخه های انتهایی درخت مزبور آویزان نمایید. سپس داخل ۲۰لیتر آب یک لیتر مایه ظر ف شویی ویک لیتر وایتکس اضافه نموده و هم میزنیم تا خوب حل شود سپس این محلول را تا نصف درون ظروف آویزان شده به درخت می ریزیم بعد مشاهده می نمایید تمامی سوسک ها به جای خوردن گرده داخل سطل حاوی مایه درون ظرف می افتن و از بین می رون وشما هر چند روز یک بار اجساد آنها را از درون محلول ظرف خارج نموده وکسری آب ظروف را تامین نمایید.
با این روش ساده و ارگانیک وکم هزینه خسارت سوسک گرده خوار کنترل میشود.

در این تله بجزء آفت سوسک گرده خوار انار،حشراتی مثل حلزون هم که یکی از آفتهایی مهم در شمال کشور بشمار می روند هم شکار می شوند.