کرم هلیوتیس انار

بروزرسانی شده در: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۶

آفت هلیوتیس لاروهایی به رنگ سبز روشن تا قهوه ای خرمایی دارد. در برخی از سال ها بسته به شرایط آب و هوایی لاروها از پوست میوه انار تازه تشکیل شده تغذیه کرده و با ایجاد سوراخی وارد آن می‌شوند.

طغیان هلیوتیس به عواملی از قبیل : 1- بالابودن جمعیت شفیره ها ی نسل پاییزه 2- حرارات متوسط هوا در اردیبهشت تا اوایل خرداد 23 درجه یا بیشتر باشد 3- رسیدن رطوبت نسبی هوا در خردادا و تیر تا 60 درصد یا بیشتر افزایش یابد 4- کاهش جمعیت و فعالیت حشرات مفید.

روش مبارزه:

جمع آوری میوه های آلوده و شخم زدن باغ از بین بردن علفهای هرز.
استفاده از تله نوری جهت اگاهی از بروز افت  یک هفته بعد از گل یک بار مراقبت را آغاز کنید.

مبارزه شیمایی:

– زولون 2.5-2 لیتر در هزار
آندوسولفان 2.5-2 لیتردر هزار –
لاروین به نسبت 1 کیلو در هزار-

مطالب مرتبط:

نصب تله فرمونی جهت رصد و کنترل پیک پرواز پروانه کرم گلو گاه در باغ انار – گنبد کاووس باغ شخصی دکتر میرزنده دل

کرم برگخوار درخت انار

مدیریت کنترل آفت مگس مدیترانه cratitis capitata

سیکل زندگی کرم گلوگاه انار

کنترل سوسک گرده خوار درخت انار با استفاده از تله سطل آبی

آفت کرم گلوگاه انار و راههای پیشگیری آن