چگونه زمان برداشت میوه انار را تشخیص دهیم؟

بروزرسانی شده در: ۱۶ مهر ۱۳۹۵ - ۸:۴۲

زمان برداشت به نوع واریته انار و منطقه ای که در آن کشت شده و سن و سال  درخت بستگی دارد.
زمان چیدن میوه انارخیلی مهم است.
اگر نارس و کال چیده شوند مزه گس دارند و بازار پسند نیستند و و افت قیمت پیدا می کنند.در نتیجه بازار فروش را از دست می دهند .
اگر دیر برداشت شود ممکن است به علت اختلاف دمای شب و روز یا بارندگی های فصلی میوه ها ترکیده شوند.
میوه انار مثل میوه های موز و سیب و انبه  کلیماکتریک نیست و بلکه جزء میوه های غیر کلیماکتریک بشمار می آید. یعنی باید روی درخت برسد و سپس برداشت گردد.
بهترین حالت تشخیص، با باز کردن و  خوردن چند نمونه انار می توان  فهمید چه انارهایی رسیده و برای چیدن آماده است.پوست میوه انار رسیده نرم تر و نازک تر  و خوش رنگ تر و خوش مزه تر و دارای قند بیشترو حجیم تر ازمیوه نارس است و اگر با دست ضربه ای به روی میوه بزنیم  باید صدای  فلز دهد. این تجربه ها به ما در برداشت سال بعد کمک می کند.
میوه انار را به محض رسیدن باید چید در غیر اینصورت بیشتر میوه های درشت در اثر سردی هوا صدمه دیده و می ترکند. باید دقت کرد که انار حتی المقدور در مواقع بارندگی و یا شبنم چیده نشود زیرا که انار آبدیده زودتر ترک خورده و در انبار می گندد.


برای چیدن انار ، می توان یا از قیچی باغبانی استفاده کرد و یا با یک دست نقطه اتصال میوه به شاخه را گرفته و با دست دیگر میوه را عکس جهتی که روی شاخه قرار گرفته ، چرخاند و یا میوه را در دست گرفته و به طرف چپ و راست چرخانده تا از شاخه جدا شود. هرگز نباید میوه را با کشیدن از شاخه جدا کرد زیرا در اثر این عمل اکثر شاخه هایی که در سال بعد باید میوه تولیدکنند، کنده می شوند.


بعد از جداشدن میوه از شاخه باید دم آنها را قطع کرده و به آرامی در جعبه های مخصوص قرار داد و در هنگام حمل نیز باید دقت کرد که به میوه ها آسیبی نرسد زیرا میوه های آسیب دیده خاصیت انباری نداشته و به دلیل نفوذ عوامل بیماریزا از محل های آسیب دیده ، به زودی پوسیده و از بین می روند. ذکر این نکته ضروری است که در هنگام برداشت ، باغداران با تجربه ابتدا انارهای درشت ، سرخ و بدون سوختگی ( انارهای شاه چین ) و سپس بعد از آن انارهای متوسط ( انارهای معمولی و رسمی ) و پس از دو هفته انارهای ریز ( انارهای خرمنی ) را برداشت می کنند. در این روش انارهای دسته اول جهت حمل به بازار و صادرات ، انارهای دسته دوم جهت نگهداری در انبار و انارهای دسته سوم جهت حمل به کارخانجات و استفاده برای تولید فرآورده های آن مورد استفاده قرار می گیرند.