نکاتی مهم در مورد مراقبت درختان انار در زمستان

بروزرسانی شده در: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۹:۲۰

 

اگر می خواهید بدانید که چگونه در زمستان درختان انار را مراقبت کنید و یک قدم خوب در جهت پیشگیری از بیماریهای و آلودگی درختان انار در زمستان بردارید ، تمیز کردن کف مزرعه و جمع آوری علفهای هرز و میوه های پوسیده و همچنین میوه های باقی مانده روی درختان می تواند آفات حشرات را مهار کند. و کنترل آبهای سطحی و لایروبی زهکشهای باغ از نکات مهم در فصل زمستان می باشند.

بیماری قارچی سرکوسپورا انار چیست؟ و کنترل آن چگونه است؟

و همچنین می توانید با هرس کردن صحیح در زمستان از بیماریهای درخت جلوگیری یا محدود کنید.
در ختان انار برگ ریز هستند و برگهای خود را در زمستان می ریزند، بطور کلی بین ماههای آذر تا اسفند درختان انار برگ ندارند و بهترین زمان برای هرس زمستانه انار ( هرس رکود ) می باشد.
وقتی هرس می کنید اولین قدم حذف شاخه های مرده و بیمار و آسیب دیده می باشد. و اگر متوجه بیماری درخت هستید ، برای ریشه کن کردن کردن حتما هرس کنید و سعی کنید شاخه های بیمار را ردیابی و دنبال کنید و تا قسمت آلوده حذف کنید( ممکن است همه شاخه آلوده و آسیب دیده نباشد).

اصول صحیح هرس درخت انار بالغ

پس از هرس زمستانه به منظور کنترل آفات و بیماریها ، درمان زمستانه درختان انار شما با پاشش ادامه می یابد. و اسپری کردن می توانید درختان را از آفات و بیماری جلوگیری کنید.
درختان برگ ریز زمستان استراحت می کنند و این زمان مناسب برای درمان آنها با اسپری محافظ می باشد.
مس میتواند برای ازبین بردن اسپورهای قارچی روی درخت انار کاربرد داشته باشد و همچنین آهک آفت و بیماریها را کنترل می کند و از آن می توان برای درمان باغ انار استفاده کرد. هنگامی که درختان در زمستان لخت و برگ ندارند اسپری های مس و آهک می توانند اسپورهای قارچی روی درخت را از بین ببرند.

ساخت محلول بردوفیکس

 

روغن ولک در سمپاشی زمستانه به منظور کنترل انواع کنه ها – شپشکها – شته ها – پسیل – کرم های جوانه خوار و… استفاده می شود. روغن ولک با ایجاد لایه نازک، تمام بدن حشره را احاطه نموده و با بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات می شود و برای اجتناب از دفعات از دفعات سمپاشی می توانید از یک سم قارچکش مانند مخلوط بردو یا اکسی کلرو مس استفادف کنید. میزان مصرف روغن ولک می تواند ۲۰ تا ۴۰ لیتر در هزار محلول پاشی گردد. و بهترین زمان استفاده روغن ولک برای درخت انار قبل تورم جوانه است.

کنه های انار

شپشک های انار

 

کنترل سوسک گرده خوار درخت انار با استفاده از تله سطل آبی

 

آفت کرم گلوگاه انار و راههای پیشگیری آن

 

کرم برگخوار درخت انار