مدیریت کنترل آفت مگس مدیترانه cratitis capitata

بروزرسانی شده در: ۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۹:۴۳

کنترل زراعی

  • جمع آوری و دفن کردن میوه های آلوده در عمق ۵۰ سانتی متری خاک و یا نگهداری میوه های آلوده در کیسه های نایلونی زخیم و فاقد منفذ.
  • شخم سطحی باغات، باغچه ها و حیاط منازل در طول فصل سرد سال.
  • برداشت زود هنگام برخی میوه ها از جمله خرمالو، شلیل و هلو که فرآیند رسیدن آنها بعد از برداشت نیز ادامه پیدا می کند.

شکار انبوه :
استفاده از جلب کننده های سراتراپ ، پروتئین هیدرلیزات در تله ها برای جلب و کشتن جنس نر و ماده آفت در سطح وسیع.
سراتراپ:
در این روش ۴۵ تا ۵۰ روز قبل از رسیدن میوه مقدار ۲۰۰ سی سی ماده سراتراپ را در داخل بطری های نوشابه ریخته، چهار سوراخ به قطر ۳ سانتی متر در جهاد مختلف بطری در ارتفاع ۱۰ سانتیمتری بالای بطری ایجاد نموده و در قسمت جنوبی در ارتفاع ۱٫۵ متری تا ۲ متری نصب میگردد. تعداد ۷۰ تا ۱۰۰ تله در هکتار با توجه به تراکم آفت ، نوع میزبان و نوع تله و شرایط اقلیمی بصورت مساوی نصب می شود.
یکی دیگر از روش های کنترل طعمه پاشی Bait Spray می باشد که در این روش کنترل:
طعمه پاشی به نصب به نصب یک سوم تا یک پنجم درختان در هکتار بصورت پراکنده صورت می گیرد و ططمه پاشی رو تنه و سرشاخه های قسمت جنوبی در خت مانند تصویرA انجام می گیرد.

 

طرز تهیه ۱۰۰ لیتر طعمه مسموم:
۲۰۰ سی سی مالا تیون + ۳ لیتر پروتئین هیدرولیزات در ۹۶٫۸ لیتر آب زمان مناسب برای طعمه پاشی از زمان شروع روند افزایشی جمعیت ( شکار ۲ تا ۳ مگس توسط تله فرمونی در روز) در سطح باغ توصیه می شود با کاهش شکار تله فرمونی یه مگس در روز عملیات طعمه پاشی متوقف گردد.

نقشه پراکندگی آفت مگس مدیترانه در دنیا:

 

مطالب مرتبط:

مبارزه با کرم گلوگاه انار

مبارزه با سوسک گرده خوار