مدیریت آبیاری باغات انار

بروزرسانی شده در: ۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۷

گرچه درخت انار بسیار مقاوم به خشکسالی است، اما به خوبی به آبیاری پاسخ مثبت نشان می دهد.

آبیاری مناسب و منظم بدون تنوع زیاد در منطقه ریشه و در نتیجه رطوبت خاک برای رشد بهتر درخت و میوه و جلوگیری از ترک خوردگی میوه ضروری است.

بهترین روش آبیاری درختان انار ، آبیاری قطره ای است .

صرف جویی در آب حدود ۳۰تا ۶۰ درصد نسبت به آبیاری غرقابی و کاهش رشد علف های هرز و افزایش عملکرد محصول ۳۰ تا ۳۵درصد و به آسانی رطوبت به ریشه می رسد.

مالچ های آلی پایه گیاهی که از قدیم استفاده می شوند شامل علف هرز خشک، کاه و کلش، پوست درخت، چوب خرد شده، برگ، علف چیده شده، خاک اره و کمپوست که این مواد به سهولت در دسترس هستند. این نوع مالچ ها علف های هرز را کنترل می کنند و هم چنین می توانند مواد مغذی و آلی به خاک اضافه کنند، خاک را در برابر فرسایش حفاظت کنند، بهبودی بافت خاک، بهبودی ظرفیت و نگهداری رطوبت و کاهش هدر رفت آب مورد استفاده قرار می گیرد.

 

قطع آبیاری در زمان گلدهی باعث دستخوش تغییراتی می گردد. به عنوان مثال اگر زمستانی کم باران داشته باشیم و باید بین قطع آبیاری یا آبیاری برای حفظ بقای درخت ،آبیاری را توصیه نماییم.

در حالیکه اغلب محققین براین باورند که قطع آبیاری در زمان شروع یک ترفند خوب برای گلدهی بالاتر گلهای درخت انار  و تشکیل بیشتر میوه می باشد.

عکس بالا :یکی از باغات انار شهرستان نیریز استان فارس است که به دلیل کمبود آب و خشکسالیهای پی در پی ، باغدار نتوانست نصف باغ انار را آبیاری کند.

قسمت شماره(۱) سمت راست باغ انار شرایط آبیاری به موقع و آب کافی در زمانهای مناسب در دسترس بوده  و درخت سرسبز و باردهی خوبی داشته است.

قسمت شماره (۲) سمت چپ باغ انار به علت کمبود و نرسیدن آب و درنتیجه درختهای باغ انار دچار تنش خشکی شده است.

اما در زمانهایی که شاهد افت شدید رطوبت خاک هستیم باید بین بد ( تشدید ریزش گل) و بدتر (خشک شدن درخت یا عملکرد سال بعد و به تبع آن کاهش عمر اقتصادی) گزینه بد را انتخاب نمود.

سیستم آبیاری قطره ای باغ انار: