مبارزه بیولوژیکی با آفت کرم گلوگاه انار ، روش پرچم زدایی در باغات انار شمال کشور

بروزرسانی شده در: ۸ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۲۰

کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae، مهمترین آفت باغ های انار در ایران است که ضمن تغذیه از میوه و افت کمی و کیفی محصول، باعث کاهش قابل توجهی در بازارپسندی میوه می شود. تاکنون روشهای موثری که کارایی لازم را برای کنترل آفت داشته باشد معرفی نشده است. یکی از روش‌هایی که می تواند ضمن حفظ ظاهر میوه ها ، از آلودگی آنها جلوگیری نماید ، ممانعت از تخم‌گذاری شب پره با حذف پرچم می باشد.این روش موجب جلوگیری از تخم‌ریزی آفت شده و در نهایت از کرمی شدن میوه جلوگیری می شود .

حذف پرچم میوه های انار (پرچم زدایی)، حدود ۴ تا ۵ هفته پس از ظهور اولین گل انار و یا ۲ تا ۳ هفته پس از اوج گلدهی درختان انار، که در این زمان پرچم اکثر میوه های انار خشکیده شده است و میو های انار به اندازه گردو می باشد، با دستگاه پرچم زدای انار صورت می گیرد. زمان پرچم زدایی بسته به شرایط آب و هوایی و منطقه، مصادف با ماه خرداد می باشد و در شمال کشور تا اواخر تیر ماه ادامه دارد.

فیلم پرچم زدایی در باغات انار شمال کشور: