علائم کمبود عنصر گوگرد در درخت انار

بروزرسانی شده در: ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۶:۳۳

کمبود عنصر گوگرد (S) در برگ انار:

نقش عنصر گوگرد:

این عنصر در تولید پروتئین و بعضی از اسیدهای آمینه نقش دارد.

علائم ظاهری کمبود گوگرد:

مهمترین علامت کمبود این عنصر در گیاه رشد ناقص کمبود گوگرد در پار ه ای از گیاهان نشانه هایی شبیه به کلروز ناشی ازکمبود و رنگ پریدگی میباشد نیتروژن  ایجاد میکند که مربوط به کمبود پروتئین در گیاه است با این وجود، در کمبود گوگرد، زرد شدن به صورت یکنواخت در سرتاسر گیاه حتی در برگ های جوان وجود دارد. اغلب در اثر کمبود این عنصر سطح پائینی بر گها و دمبرگها به رنگ قرمز مایل به صورتی در می آید گاهی در اثر شدت کمبود، علایم به صورت قهو های یا لکه های نکروتیک ظاهر میشود و همچنین  دمبرگ ها و برگها اغلب عمودی، پیچ خورده و شکننده میشود. ساقه های گیاهان مبتلا کوتاهتر و نازکتر از معمول و چوبی میشوند، سطح برگ کوچک و تعداد برگها نیزکم، تعداد و وزن میو ه ها نیزکاهش می یابد.

 

مطالب مرتبط:

علائم کمبود عناصر غذایی در درخت انار