زهکش

بروزرسانی شده در: ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۹

در کشاورزی زهکشی خارج کردن آب و املاح اضافی از بستر و یا عمق خاک است و هدف از آن ، فراهم کردن محیطی مناسب برای رشد ریشه گیاه است (از نظر تهویه و شوری). در برخی زمینها به علت وجود شیب و با کمک نیروی ثقل آب اضافی خارج میشود. و در سایر موارد زهکشی به وسیله کانال یا لوله بصورت مصنوعی انجام میشود.
اهداف زهکشی :
۱- جمع آوری و خارج کردن املاح اضافی ۲- جمع آوری آبهای سطحی ناشی از روان آب

۳- ایجاد تهویه مناسب در محیط خاک ریشه

۴- بهبود کارایی ماشین آلات ( مخصوصا کشاورزی ) ۵ – استحکام بخشیدن به ساختمان خاک و …
فواید زهکشی :
از فواید زهکشی میتوان به کنترل فرسایش و جلوگیری از وقوع سیل ، به زیر کشت بردن اراضی جدید، زودتر گرم شدن خاک در فصل بهار ، شروع زودتر عملیات کشاورزی ، کیفیت و کمیت بهتر محصولات ، شستشوی املاح اضافی و بهتر شدن وضعیت مسائل بهداشتی ، کنترل و جلوگیری از ماندابی شدن ، کنترل و جلوگیری از شور شدن اراضی ،

جلوگیری از راکد شدن آب و ایجاد بوی نامطبوع در محیط مزرعه و توسعه روستایی و امنیت غذایی اشاره کرد.
معایب زهکشی :
۱- شستن و خروج بعضی از املاح مفید خاک به همراه املاح مضر ۲- هزینه بر بودن مطالعه و اجرا ۳- از بین بردن اکوسیستم طبیعی منطقه به علت کم کردن رطوبت ۴- ازبین رفتن علفهای طبیعی منطقه
منشاء زه آب :
زه آب ممکن است ناشی از بارندگی ، ذوب برف ، آب آبیاری ، جریانات سطحی و نشت زیر سطحی از اراضی مجاور، سریز و طغیان رودخانه ها، نشت از کانالهای آبیاری و صعود سطح ایستابی باشد.
انواع سیستم های زهکشی :
سیستم زهکشی سطحی : برای مناطق مرطوب بیشترین کاربرد را دارد و به خاطر اینکه بارندگی در سطح زمین تجمع پیدا میکند ، این سیستم بصورت کانالهای عریض و کم عمق( شبکه نهرهای قابل گذر) بکار میرود. بطوریکه ماشین آلات هم میتوانند براحتی از روی آن حرکت کنند .
سیستم زهکشی زیرزمینی: بصورت کانال روباز عمیق تا عمق حدود ۲ متر و یا لوله گذاری زیرزمینی است. زهکشی زیر زمینی بصورت عمودی نیز میتواند باشد (حفر چاه).
انواع زهکش: ۱- روباز ۲- لوله ای ۳ – لانه موشی ۴- عمودی(چاه) ۵- زهکش حائل
زهکش روباز : کانال با مقطع معمولاً ذوزنقه ای شکلی است.


زهکش لوله ای : این زهکشها در سه نوع یافت میشوند :
الف : تن بوشه ای (سفالی) ب: سیمانی پ: پلاستیکی
لوله های سفالی معمولاً در قطر های ۶٫۵،۸،۱۰،۲۰ سانتی متر و طول ۳۰ سانتی متر تولید میشوند. حسن این لوله این است که در برابر واکنش شیمیایی آب مقاوم است .
لوله های سیمانی معمولاً به قطر ۱۰،۱۵،۲۰ سانتی متر و طول ۳۰ سانتی متر موجود است . باید توجه داشت در خاکهای سولفات دار باید در ساخت این لوله ها از سیمان ضد سولفات استفاده شود.
لوله های پلاستیکی ( پلی اتیلن و پی وی سی ) به دو صورت صاف و موجدار تولید میشوند . در شرایط مساوی قطر لوله موجدار را باید ۲۰ درصد بیشتر از طول لوله صاف گرفت که این مساله به خاطر بوجود آمدن افت ناشی از موجهای لوله است .طول این لوله ها تا ۱۰۰ متر میرسد.


زهکش لانه موشی : شبیه زهکش لوله ای ( یک نوع تونل زیر زمینی ) که از عبور یک جسم مخروطی شکل در خاک بوجود می آید. این نوع زهکش معمولا در مناطقی بکار میرود که مواد آلی آن زیاد است و برای یک فصل زراعی کاربرد دارد.
زهکش عمودی : بصورت چاه عمل میکند و چنانچه تعداد چاهها در یک منطقه بیشتر باشد اثر زهکشی بیشتر است . ضمناً در این نوع زهکشی می بایست آب جمع شده در چاه مکش شده و به محل مناسبی انتقال یابد.به عمل تخلیه آب از چاه زهکشی دیواترینگ گویند.
زهکش حائل : بیشتر برای جدا کردن دو قطعه زمین بکار میرود تا آبی که از اراضی مجاور میاید وارد اراضی مورد نظر نشود . عمق این نوع زهکشها معمولاً در حدود ۲ تا ۲٫۵ متر است و جهت کانال عمود بر آب زیر زمینی می باشد.