درخت انار در چه سالی به بلوغ کامل می رسد؟

بروزرسانی شده در: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۹

درخت انار برای تولید میوه نیاز به زمان و شرایط مناسب دارد سال های اول کشت درخت جوان انار می تواند به گل دهی و تولید برسد اما این میوه ها کیفیت لازم را ندارند مثلا رقم ملس در سال های اول ترش مزه است و در سال چهارم و پنجم به مزه واقعی خود می رسد و قابلیت میوه درخت مشخص میشود.

نهال انار پس از کاشت ۴ تا ۵ سال زمان لازم دارد تا به بلوغ برسد و میوه آن اقتصادی و قابل فروش برای بازر باشد.

درخت انار حداقل ۲۰۰ سال می تواند عمر کند و بهترین تولید آن در ۲۰ سال اول کشت می باشد.

شرایط محیطی و منطقه مکانی در بلوغ انار تاثیر فراوانی دارد مثلا شمال کشور نسبت به مناطق کویری باردهی اقتصادی آن جلوتر است و در سال سوم کشت شروع می شود.

مثال دیگر اینکه ارتفاع از سطح دریا هم در بلوغ درخت انار تاثیر دارد، در شمال کشور بلوغ درخت انار در مناطق دشت و پایین دست نسبت به مناطق کوهستانی (اراضی شیبدار)، یک یا دو سال جلوتر می باشد.

عموما یکی از اشتباهات رایج در پرورش انار، باروری در یکی دو سال اول انتقال نهال ها می باشد که این عمل باعث افت شدید درخت می شود . در شمال کشور بار ها سال های اول کشت مشاهده شده است که درخت انار به باردهی خوبی رسیده است ولی چون ریشه درخت انار استحکام لازم را نداشت در اثر باد های پاییزی در امان نماند و خسارات زیادی را به بار آورد.

به طور کلی میوه انار ۶ تا ۷ ماه زمان لازم دارد که برای چیدن  آماده شود. انار رسیده هرگز نباید از یک شاخه برداشته شود زیرا ممکن است به میوه و پوست درخت آسیب برساند و بهترین حالت چیدن میوه با قیچی می باشد.

مطالب مرتبط:

باروری در نهال نوپا، از اشتباهات رایج در پرورش انار-دکتر محمد رضا وظیفه شناس