تقویم رهاسازی زنبور تریکوگراما در باغات انار

بروزرسانی شده در: ۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶

زنبور تریکو گراما  با ایجاد سوراخ وتخم ریزی در تخم پروانه های کرم  برگخوار انار  و گم به انار وکرم گلوگاه انار، زندگی فعال انگلی را سپری وپس از طی مراحل لارو وشفیره به صورت حشره بالغ خارج شده و از خسارت آفات جلوگیری می کند.

فرمون کرم گلوگاه انار برای ردیابی حضور آفت :

در انجام مبارزه بیولوژیک باید از سوش محلی زنبور تریکوگراما استفاده گردد.

زنبور تریکوگراما حوزه‌های متعددی دارد، به باغداران  توصیه می‌شود که، زیر نظر سازمان حفظ نباتات استانها  نسبت به تهیه آن اقدام کنند. نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و کلینیکهای گیاه‌پزشکی در این مورد بسیار ضروری و پراهمیت است.

فاصله رهاسازی  ۶- ۱۰ روز بسته به شرایط اعلام شده در نظر گرفته شود.

مقدار مصرف در هکتار ۶۰ گرم در طول فصل، که البته مقدار مصرف در هر نسل و هر نوبت بسته به شرایط متفاوت و با درنظر گرفتن جهات و شرایط حاکم بر باغات انار به شرح زیر اعلام شده است:

  • نوبت های اول و دوم هر کدام به مقدار ۵ گرم در هر هکتار معادل ۵۰۰ تریکوکارت یک صد میلی گرمی.
  • نوبت سوم تا هفتم هر کدام به مقدار ۴ گرم در هر هکتار معادل ۴۰۰  تریکوکارت یک صد میلی گرمی.
  • نوبت هشتم تا دوازدهم هر کدام به مقدار ۶ گرم در هکتار معادل ۶۰۰ تریکوکارت یک صدمیلی گرمی.
  • نوبت دوازدهم را در ارقام زودرس انار می توان حذف کرد.
  • حفظ رطوبت باغ انار در هر نوبت رهاسازی ضروری است.
  • جمع آوری و سوزاندن میوه های آلوده به آفت و ترک خورده در روی درخت و زیرآن از اوایل تابستان ( تیرماه) به فاصله هر هفته تا ۱۵ روز تا پایان فصل برای تقویت مبارزه بیولوژیک.

 

مطالب مرتبط:

چرخه زندگی کرم گلوگاه انار

نصب تله فرمونی جهت رصد و کنترل پیک پرواز پروانه کرم گلوگاه انار

باغداران در اراضی شیبدار در زمان گلدهی درخت انار،خسارت آفت سوسک گرده خوار را جدی بگیرند.

کنترل سوسک گرده خوار درخت انار با استفاده از تله سطل آبی