بیماری قارچی سرکوسپورا انار چیست؟ و کنترل آن چگونه است؟

بروزرسانی شده در: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۷:۵۳

 

یک بیماری قارچی cercospopora punicae که در خاک و باقیمانده میوه های سال گذشته وجود دارد. این قارچ برای فعال شدن نیاز به رطوبت و باد دارد . در خاکهای مرطوب ( پس از بارش باران) وقتی که هوا به طرف گرمی می رود این پاتوژنها در خاک فعالیت خود را آغاز می کنند و به وسیله باد در محیط باغ پخش می شوندو روی برگها و میوه های می نشینند و پس از مدتی باعث آسیب به درخت و مییوه می شوند.

این بیماری می تواند محصول را تحت تاثیر خود قرار دهد و در باغهای که شدت این قارچ بیشتر باشد، باعث می شود که کل محصول را نابود کند و میوه شکل ظاهری و آبداری و خوشمزهگی خود را از دست بدهد و قابل فروش و بازار پسند نباشد.

علائیم:

لکه های سیاه و دایره ای شکل که روی برگ و گل ظاهر می شود و هم زمان با با رشد میوه این لکه ها روی پوست میوه بزرگتر می شوند

توسعه بیماری:

پاتوژن ها در گیاهان و میوه های باقیمانده کف باغ و ساقه های آلوده گیاه زندگی می کند و از طریق باد گسترش می یابد. این بیماری در ماه های مرطوب و بارانی بیشتر رشد می کند.

کنترل:

میوه های آلوده جمع آوری و نابود شوند و دو تا سه اسپری در فاصله ۱۵ روز قارچ کش  captan (کاپتان)   یا    Dithan   M-45 ( مانکوزب)  با دز ۲٫۵ کیلو در هزار لیتر آب در زمان تشکیل گل و میوه، که کنترل خوبی برای این بیماری بوجود می آورد.

مطالب مرتبط آفات و بیماریهای انار:

کنترل بیماری سرکوسپوریا و آلترنالیا در زمان تبدیل میوه در باغ انار

آفت شته یکی از عوامل قارچی انار

بیماری پوسیدگی طوقه انار

خطرات آب ماندگی در باغ انار و خشک شدن نهال