بستن شاخه های نهال انار در سال اول کشت، از اشتباهات فاحش باغداران + فیلم

بروزرسانی شده در: ۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۷:۵۹

علائم ظاهری:

۱- نرسیدن هواو نورکافی به جام درخت انار
۲- نافرم شدن شاخه ها
۳- پوسیدگی شاخه ها
۴- زرد شدن برگ ها نهال انار
۵- ریزش برگ ها نهال انار
۶- کاهش رشد نهال انار

هرس نهال انار

نهالستان انار