باروری در نهال نوپا ، از اشتباهات رایج در پرورش انار – دکتر محمد رضا وظیفه شناس

بروزرسانی شده در: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۶

عموما یکی از اشتباهات رایج در پرورش انار؛ خشنود بودن از باروری در یکی دو سال اول انتقال نهال ها می باشد؛

اما این تولید میوه در شاخه های سالجاری یا نهال نوپا یعنی تخلیه نهال از امکان باروری بهینه روی شاخه های چندساله(به طور کلی ۳۰ درصد گل های انار روی شاخه های یکساله و ۷۰ درصد روی شاخه های ۲ یا چند ساله می باشد) اگر حذف گل ها در ۲ سال اول نهال انجام نگردد این نسبت ۵۰ به ۵۰ و گاهی تمایل تولید بیشتر میوه روی شاخه های یکساله یا فوقانی درخت و نتیجه آن در معرض آفتاب قرارگرفتن میوه هاست؛ و به تبع آن آفتاب سوختگی و ترکیدگی میوه؛ از طرفی ما در انار به دنبال king flower و king fruit نیستیم زیرا میوه های بزرگتر دانه سفیدی و قهوه ای شدن بیشتر و انبارمانی کمتری دارند و سبب عدم توازن هورمونی- تغذیه ای و گرفتن قدرت درخت در توازن میوه ی یکنواخت در جهات مختلف خواهد شد.

منبع مطلب: گروه انار ایران