پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

مبارزه شته

  • آهک ارزانترین و ارگانیک ترین قارچ کش در باغ انار این ماده از نظر شیمیایی […]

   • تاریخ ایجاد: 27 شهریور 1395 - 23:03
   • نویسنده : انارصاحبی
  • حشرات این خانواده که با خرطوم خود از شیره گیاهی تغذیه می کنند . شته […]

   • تاریخ ایجاد: 24 شهریور 1395 - 18:55
   • نویسنده : انارصاحبی