خدمات و مشاوره و کارشناسی قبل و بعد از فروش نهال انار

بروزرسانی شده در: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۹:۵۹

خدمات قبل و بعد از فروش

۱-بازدید میدانی از زمین مورد نظر و مطلع  کردن کاربر در خصوص مساعد بودن یا نبودن زمین برای احداث باغ انار.

۲-مشاوره در خصوص انتخاب بهترین  واریته  برای منطقه مورد نظر و در اختیار گذاشتن نهالهای سالم و شناسه دار برای کشت.

۳-آموزش کاشت نهال از قبیل :

  • مشاوره و آموزش ،آماده سازی بستر کاشت با توجه به اقلیم منطقه مورد نظر.
  • مشاوره و آموزش، معماری کاشت و اصول کاشت نهال انار .

۴-بازدید میدانی مکرر پس از کاشت در طول سال و مشاوره لازم در خصوص داشت از قبیل:

  • مشاوره و آموزش ،آبیاری  و تغذیه  و هرس و پایه گذاری درخت.
  • اطلاع رسانی در خصوص کلیه آفات و بیماری های انار در طول سال از طریق سایت و کانال تلگرام و اس ام اس

ودرصورت لزوم بازدید میدانی برای تشخیص بیماریها و تجویز راه حل های مناسب برای کنترل آن.

۵-مشاوره و آموزش ،برداشت، بسته بندی، انبار داری میوه انار و در اختیار قرار گذاشتن راهکار مناسب برای فروش.

۶-برگزاری همایش و کلاسهای آموزشی با همکاری جهاد کشاورزی استانها و دعوت کارشناسان زوبده کشوری برای تدریس در این کلاسها .