نهال انار رقم واندرفول

بروزرسانی شده در: ۱۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۴

نهال انار رقم واندرفول
معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی واندرفول:
قدرت رشد درخت: قوی
باردهی درخت: زیاد
میزان برگ: متوسط
شکل میوه: کروی
اندازه میوه: متوسط
شکل تحتانی میوه: گرد
شکل تاج میوه: گردن متوسط
ضخامت پوست: متوسط
رنگ ‍پوست: قرمز
زمان رسیدن میوه: متوسط
آبدار بودن آریل: زیاد
رنگ آریل: قرمز تیره
مزه آریل: ملس
سختی هسته: نرم هسته