نهال انار رقم ملس یوسف خانی

بروزرسانی شده در: ۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۱

معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم ملس :

قدرت رشد درخت: قوی

باردهی درخت: زیاد

میزان برگ: متوسط

شکل میوه: کروی دراز

اندازه میوه: بزرگ

شکل تحتانی میوه: گرد

شکل تاج میوه: گردن دراز

ضخامت پوست: متوسط

رنگ ‍پوست: قرمز

زمان رسیدن میوه: دیر رس

آبدار بودن آریل: زیاد

رنگ آریل: قرمز تیره

مزه آریل: ملس

سختی هسته: متوسط