نهال انار رقم ملس ممتاز

بروزرسانی شده در: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰

نهال انار رقم ملس ممتاز
معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم ملس :
قدرت رشد درخت: قوی
باردهی درخت: زیاد
میزان برگ: متوسط
شکل میوه: کروی
اندازه میوه: متوسط
شکل تحتانی میوه: گرد
شکل تاج میوه: گردن متوسط
ضخامت پوست: متوسط
رنگ ‍پوست: قرمز
زمان رسیدن میوه: میان رس
آبدار بودن آریل: زیاد
رنگ آریل: قرمز تیره
مزه آریل: ملس
سختی هسته: متوسط