نهال انار رقم شیرین شکری

بروزرسانی شده در: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۲

معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی شیرین شکری :
قدرت رشد درخت: قوی
باردهی درخت: متوسط
میزان برگ: متوسط
شکل میوه: کروی
اندازه میوه: متوسط
شکل تحتانی میوه: گرد
شکل تاج میوه: گردن متوسط
ضخامت پوست: متوسط
رنگ ‍پوست: زرد و سبز معروف به پوست سفید
زمان رسیدن میوه: زود رس
آبدار بودن آریل: زیاد
رنگ آریل: قرمز کم رنگ – صورتی
مزه آریل: شیرین
سختی هسته: سخت