نهال انار بی هسته

بروزرسانی شده در: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ - ۹:۲۹

معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم بی هسته :

قدرت رشد درخت: قوی

میزان برگ: متوسط

شکل میوه: کروی

اندازه میوه: متوسط

شکل تحتانی میوه: گرد

شکل تاج میوه: گردن عادی

ضخامت پوست: متوسط

رنگ پوست: سبز
زمان رسیدن میوه: متوسط

آبدار بودن آریل: خیلی زیاد

رنگ آریل: قرمز روشن
مزه آریل: شیرین

سختی هسته: بی هسته