چین : انار هسته نرم تونس را وارد بازار میکند.

بروزرسانی شده در: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۸:۵۵

انار هسته نرم تونس دارای میوه بزرگ و هسته فوق العاده نرم و طعم شیرین است و در سال ۱۹۸۶ تعداد ۶ گونه آن بصورت نهال از تونس وارد چین و کشت شد. و پس از چند دهه کشت به آب وهوای چین سازگاری پیدا کرد و در سال ۲۰۰۲ به نام انار” دانه نرم تونس” نامگذاری شد که بیشترین سطح کشت را در این کشور اختصاص داده است.

این انار در اوایل ماه اوت (مرداد ماه) می رسد. و یکی از نرم ترین انارجهان است. مناطق اصلی تولید انار چین در  سیچوان ، یوننان و هنان میباشد و اولین انار در ماه اوت(مرداد ماه) از سیچوان وارد بازار می شود و بیشترین انار از یوننان از ماه اوت (مرداد ماه)و از هنان در ماه سپتامبر (شهریور ماه )وارد بازار می شود.

سیچوان در منطقه کوه دالیانگ در چین دارای ۲۰ هزار هکتار انار می باشد که در چین معروف به شهر انار است و بهترین شرایط آب هوایی و بزرگترین مناطق تولید انار تونس در چین است.

اولین نهال انار نرم هسته تونس در هنان کشت شد و انار هنان در اوایل تابستان وارد بازار می شود که قیمت نسبتا بالایی دارد.

مناطق تولید انار دانه نرم در یوننان در ارتفاع ۱۵۰۰ متر است و شرایط آب و هوایی باعث می شود که قند میوه بهتر تشکیل و میوه بزرگتر شود.