هند: شروع برداشت انار در مهاراشتارا

بروزرسانی شده در: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۳

در استان مهاراشتارای هند، کشاورزان در حال آماده شدن برای فصل انار پیش رو هستند، که در انتهای جولای آغاز خواهد شد. اندازه های خوب با دانه های نرم مورد انتظار است، که به سوی یک فصل بسیار موفق پیش می رود.
برای شرکت صادرات هندی “صادرات کالایا” فصل انگور به پایان رسیده است، علیرغم اینکه کارمندان شرکت هنوز مشغول بستن کار هستند. هرچند وقت زیادی برای از دست دادن وجود ندارد، زیرا زمان برداشت انار هم اکنون نزدیک است. آمیت کالیا، مالک صادرات کالیا بیان کرد: فصل انگور تا ماه می باقی ماند، هرچند در استان مهاراشتارا هند برداشت انار در پایان جولای آغاز می شود. این بدان معناست که ما باید زود تمرکزمان را تغییر دهیم. صادرات کالیا عمدتا با رقم انار بهاگوا سرو کار دارد، فصل بارانی به تازگی در منطقه ی ما آغاز شده است و دما به تدریج طی جولای کاهش می یابد. ما انتظار داریم این مساله منجر به تولید میوه ی با اندازه ی خوب با دانه های نرم و T.S.S بالا ، به معنی مواد جامد محلول، شود.

صادرات کالیا در تلاش است تا متفاوت از بازارهای سنتی باشد: ما به طور نرمال انارهایمان را به امارات متحده ی عربی، بنگلادش، هلند و بریتانیا صادر می کنیم. امسال بر مناطق متفاوتی نیز تمرکز کردیم. در این فصل تمرکز ما بر بازار چین، روسیه و آسیای جنوبی خواهد بود. دلیل این مورد را در تقاضا می توان یافت. ما مشاهده کردیم که تقاضا در این مناطق افزایش یافته است، عمدتا به علت دانه های آبدار و طعم ملس انار هندی.

فرهنگ کشت انار در حال تغییر است. طبق گفته ی کالیا کشاورزان بیشتری روش های کشاورزی خوب، GAP، را انتخاب می کنند. کالیا نتیجه گرفت: در کنار اینکه مزارع پروانه هایشان را دریافت می کنند، ما کنترل به موقع آفت ها و بیماری های بیشتری را با انتخاب روش های IPM مشاهده می کنیم. مواد مغذی یکپارچه و مدیریت آب ما به تدریج کیفیت انار های هندی را بهبود بخشید. این مورد کمک کرده است که بیشتر در بازارهای اروپایی و همچنین آمریکای شمالی رسوخ کنند. روی هم رفته ما مقدار خوبی از میوه ی با کیفیت بالا را می بینیم که در این فصل از هند مطرح می شود.

 بهترین زمان برای انار با کیفیت خوب هند است