ظرفیت تولید اقتصادی انار در استان‌های شمالی

بروزرسانی شده در: ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۶

رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری مطرح کرد:


رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور گفت: کشور ایران به عنوان خاستگاه تولید انار در جهان است و ظرفیت فراوانی برای توسعه این محصول در استان‌های شمالی و بهبود و معرفی ارقام جدید در استان‌های پیشرو و برتر مانند مرکزی و فارس وجود دارد.
مرتضی گل محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هدف از تاسیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، وضعیت مناسب آب و هوایی، خاک و آب مستعد، کاشت بسیاری از میوه های نیمه گرمسیری شامل انجیر، زیتون، خرمالو، انار و بری ها در استان‌های شمالی کشور است.
وی با اشاره به خسارت یخبندان و سرمازدگی در سال‌های گذشته تصریح کرد: با افزایش سطح زیرکشت باغ‌های مرکبات، معرفی و کاشت این محصول‌ها، می‌توان در افزایش هزینه اقتصادی باغداران و کاهش خسارت ناشی از سرما، یخبندان و سیلاب جلوگیری کرد.
رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر محصولات نیمه گرمسیری شامل زیتون، انار و انجیر که دارای ارزش اقتصادی فراوانی است به صورت پراکنده در استان های شمالی وجود دارد و این در حالی است که به صورت اقتصادی در باغ‌های وسیع استان های مرکزی فارس و زنجان کشت می شود.
گل‌محمدی اظهار کرد: به دلیل توسعه این محصولات در مناطق مستعد و تمرکز فعالیت‌های تحقیقاتی بر روی میوه های نیمه گرمسیری در ایران، این پژوهشکده امسال به صورت رسمی در ستاد سابق موسسه تحقیقات مرکبات تشکیل شده است. این پژوهشکده سیاست‌گذاری تامین اولویت‌های تحقیقاتی، معرفی ارقام جدید، ارائه دستورالعمل های کاربردی کاشت داشت و برداشت را در سطح کشور به عهده دارد.
وی با اشاره به اینکه این پژوهشکده مسئول تحقیقات زیتون نیز در کشور است، گفت: زیتون یکی از محصولات مهم اقتصادی و از میوه های مهم در کشور محسوب می‌شود که به دلیل تازه خوری و اهمیت روغن زیتون توسعه آن از توجه ویژه ای برخوردار است.
گل‌محمدی گفت: این پژوهشکده سیاست‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی معرفی ارقام حفاظت از ذخایر ژرم پلاس را عهده دار بوده و در سال ۹۵ و ۹۶ ارقام جدید حاصل از تحقیقات پژوهشگران شامل دو رقم نارنگی، یک رقم پرتقال زودرس و دو رقم زیتون معرفی شده است.