صادرات انار به روسیه!

بروزرسانی شده در: ۱۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۳

طبق آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۳۰۹ تن انار از کشور صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران: طبق آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۳۰۹ تن  انار از کشور صادر شده است.

ارزش دلاری این میزان صادرات ۲۷۱,۹۹۵ و ارزش ریالی آن ۸,۵۰۶,۵۲۰,۵۹۰  بوده است.

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای  امارات ، مالزی ، روسیه ، قزاقستان ، عراق ، کره جنوبی ، کویت وقطر  بوده است.

ماه کشورطرف معامله وزن(ک.گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ فدراسیون روسیه ۹,۹۹۰ ۲۴۶,۵۱۶,۳۳۶ ۸,۱۹۱
۱ مالزی ۱,۶۲۰ ۲۹,۴۰۰,۰۸۴ ۹۷۲
۳ فدراسیون روسیه ۱۷,۶۰۰ ۴۳۲,۲۶۷,۲۶۴ ۱۴,۴۳۲
۳ قزاقستان ۱,۹۰۰ ۴۶,۶۸۵,۴۷۰ ۱,۵۵۸
۶ امارات متحده عربی ۹۴۹ ۱۷,۸۳۷,۵۸۱ ۵۶۹
۶ امارات متحده عربی ۴,۵۵۲ ۷۱,۳۵۰,۳۲۴ ۲,۲۷۶
۶ ترکمنستان ۲,۸۰۰ ۷۱,۹۷۷,۳۰۴ ۲,۲۹۶
۶ عراق ۱۵,۶۴۰ ۲۹۲,۱۷۰,۸۴۰ ۹,۳۸۴
۶ کویت ۴۶۰ ۸,۶۵۲,۳۲۴ ۲۷۶
۷ آلمان ۱۳۰ ۸,۱۷۹,۸۶۰ ۲۶۰
۷ امارات متحده عربی ۶,۹۴۶ ۱۳۰,۹۷۹,۳۴۱ ۴,۱۶۸
۷ امارات متحده عربی ۶۹,۳۹۷ ۱,۰۹۱,۴۷۴,۷۰۰ ۳۴,۷۰۱
۷ امارات متحده عربی ۱,۰۳۲ ۱۹,۵۱۴,۵۹۱ ۶۱۹
۷ امارات متحده عربی ۲۴۰ ۴,۶۸۷,۶۸۹ ۱۴۹
۷ اوکراین ۲,۶۶۷ ۶۵,۵۳۳,۴۵۵ ۲,۱۸۷
۷ ترکمنستان ۱,۳۱۱ ۲۴,۸۱۰,۰۹۰ ۷۸۶
۷ ترکمنستان ۱,۹۱۵ ۴۹,۳۱۳,۷۰۰ ۱,۵۷۰
۷ جمهوری کره ۵۶۰ ۴۴,۱۲۳,۸۰۰ ۱,۴۰۰
۷ جمهوری کره ۷۶,۲۰۰ ۴,۱۲۸,۴۶۴,۹۵۵ ۱۳۰,۸۳۹
۷ عراق ۵۱,۷۸۳ ۸۵۷,۰۲۹,۴۷۰ ۲۷,۲۱۴
۷ فدراسیون روسیه ۳۳,۹۰۰ ۶۸۴,۰۳۰,۷۵۰ ۲۲,۳۹۰
۷ قزاقستان ۲,۰۳۵ ۳۸,۵۴۰,۸۶۵ ۱,۲۲۱
۷ قطر ۵۷ ۱,۰۶۹,۶۷۴ ۳۴
۷ کویت ۲,۲۲۵ ۲۸,۰۹۲,۸۵۰ ۸۹۰
۷ مالزی ۱,۷۷۰ ۸۳,۶۷۷,۶۳۵ ۲,۶۵۵
۷ مالزی ۱,۵۹۷ ۳۰,۱۳۹,۶۳۸ ۹۵۸