شروع هرس زمستانه باغات انار شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی گل انار صاحبی+تصاویر

بروزرسانی شده در: ۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۰

اهداف هرس

۱-تشکیل یک اسکلت مستحکم برای نگهداشتن محصول سنگین

۲-کنترل شکل درخت نگهداشتن قد و پهنای درخت در حد معین   ( کاهش رشد)

۳-حفظ تعادل بین رشد رویشی و زایشی و تولید میوه با کیفیت بالا

۴-باز کردن تاج درخت برای نفوذ کافی نور و حشره کشها

۵-تنظیم بار درخت  به مقدار قابل تحمل و استاندارد آن، حذف جوانه های گل ضعیف و اضافی که موجب تولید میوه های ریز می گردد که یا می ریزد یا باید با دست تنک شود.

۶-حذف شاخه های شکسته ،  خشک، بیمار و آفت زده و جایگزینی قسمت های صدمه دیده

۷-ایجاد شاخه های بارده داخل تاج درخت

۸-جوانسازی درختان و درختچه های پیر و کم بارده

۹-جلوگیری از شکستن شاخه ها در اثر باد ویا بار زیاد و عدم نیاز به پایه زدن

۱۰-تغذیه بهتر جوانه های گل و شاخه های باقیمانده (استفاده صحیح  از مواد غذایی درخت در جهت تشکیل اعضاء مفید میوه ده)

۱۱-طولانی شدن عمر درخت و همچنین افزایش دوره باردهی اقتصادی

۱۲-جلوگیری از تناوب میوه دهی (سال آوری)

۱۳-تسهیل درامرسم پاشی و برداشت میوه، مصرف کمتر سموم

۱۴-وادار نمودن درخت به تشکیل اعضاء بارده

۱۵-افزایش کیفیت و بازار پسندی

آموزش هرس اولیه و فرم دهی درخت انار+فیلم

انواع هرس باردهی درخت انار+فیلم