دورگ گیری ژنوتیپ های انار با همکاری پژوهشکده مرکبات و میوه ‌های نیمه‌گرمسیری در مجموعه انار صاحبی

بروزرسانی شده در: ۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳

اجرای پروژه دورگ گیری ژنوتیپ های انار جهت دستیابی به ارقام مطلوب ارتقاء و حفظ تنوع ژنتیکی ارقام انار، با بکارگیری پتانسیل‌ های موجود در کشور

طرح اصلاح ژنوتیپ های انار از طریق هیبریداسیون و با هدف دستیابی به ارقام با صفات مطلوب در حال انجام می باشد. دورگ‏گیری شامل تلاقی کنترل شده دو والد متفاوت از نظر ژنتیکی با هدف بدست آوردن رقمی مطلوب است و گونه ‏های انار به راحتی می‏توانند با یکدیگر تلاقی یابند.

انار جزء درختانی است که در مقایسه با مرکبات نسبت به تنش یخبندان، شوری و خشکی متحمل است. از طرفی وجود ژرم‌پلاسم‌های بومی انار در جنگل‌های شمال و همچنین تولید تجاری این محصول در شرق استان مازندران بخصوص شهرستان بهشهر، نشان دهنده جایگاه خاص این محصول در مازندران می‌باشد و در برخی موارد که در توسعه کشت مرکبات چالش ‌های محیطی وجود داشته، مطالعه و امکان بکارگیری درخت انار می‌تواند مورد نظر باشد.
یکی از مسائل مهم در توسعه کاشت انار، داشتن ژنوتیپ ‌های مناسب و متحمل است، جهت ارتقاء و حفظ تنوع ژنتیکی ارقام انار، شرکت تعاونی تو لیدی و توزیعی گل انار صاحبی با همکاری پژوهشکده مرکبات و میوه ‌های نیمه‌گرمسیری، با بکارگیری ، اقدام به تعریف و اجرای پروژه‌ای در زمینه دورگ‌گیری انار نموده است که با آغاز فصل گل ‌دهی انار، این طرح در حال انجام می باشد.