خرید نهال شناسه دار و با فاکتور برای جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان

بروزرسانی شده در: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۴:۳۰

کرج-ایرنا- معاون تحقیقات، کنترل و گواهی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور از خریداران نهال و باغداران خواست تا برای خرید نهال ضمن مراجعه به نهالستان های دارای مجوز، نهال های شناسه دار و با فاکتور فروش خریداری کنند.
دکتر عبدالرضا کاوند روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: وظیفه ذاتی این موسسه کنترل و نظارت بر تولید بذر و نهال است که مهم ترین نهاده بخش کشاورزی است که به نوعی تولید را از نظر کمی و کیفی تحت الشعاع خود قرار می دهد.
وی گفت: بقیه ی مولفه های موثر در تولید باغی تحت تاثیر نهال می گیرد از جمله کود، سم، کارهای زراعی، مدیریت باغ و مزرعه و حتی زحمت کشاورز و باغدار هم به کیفیت این نهاده گیاهی وابستگی دارد.
وی اظهار داشت: حمایتی که دولت می تواند از بخش کشاورزی داشته باشد برمی گردد به اینکه این مهم ترین نهاده کیفیت لازم را برخوردار هست یا نه؟
وی گفت: نهال سنگ بنای باغبانی کشور است و هرگونه کم توجهی به بحث نهال باغدار را با عوارضی روبرو می کند که قطعا شروع دوباره ی کار مقرون به صرفه برای او نیست و لی بناچار باید انجام دهد.
کاوند با بیان اینکه باغدار با شروع کار نهالکاری در زمین کشاورزی خود یک سرمایه گذاری بلندمدت را شروع می کند، افزود: باغدار با نهال کاری با ارقام هسته دار ۱۲-۱۰ سال، نهال دانه دار تا ۲۵ سال و نهالی مثل گردو تا ۵۰ سال سرمایه گذاری را کلید می زند و خود را وابسته به تولید می کند.

تولید نهال استاندارد و کیفی در درجه اول اهمیت باغداری
این مسئول بیان داشت: تولید نهال استاندارد و با کیفیت و اطمینان خاطر از اینکه این نهال ها به دست مشتری و تولیدکننده می رسد در درجه اول اهمیت قرار دارد که قانونگذار پیشنهادات و راه حل هایی را در این خصوص ارایه کرده است.
وی گفت: از سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر نهال، قانون گذار در موارد متعددی تکلیف تولید کننده، مصرف کننده و بخش نظارتی را مشخص کرده است.
وی افزود: تولیدکننده بایستی از یک مرجع قانونی مجوز تولید بگیرد که این موسسه برای صدور مجوز تولید الزاماتی را احصاء می کند و شرایطی در نظر می گیرد که از نظر جنبه های کمی و کیفی تولید نهال حائز اهمیت است.
کاوند ادامه داد: به دلیل اهمیت نقش نهال درتولید هر تولیدکننده ای مجاز نیست که در هر جایی تولید نهال بکند. نهال را در هر شرایطی و با هر گونه آبی نمی توانیم تولید کنیم و از لحاظ جغرافیایی هم ملزم هستیم که یک فاصله استانداردی را بین محلی که باغ است با محل تولید نهال رعایت کنیم.
وی اظهار داشت: باغات می توانند کانون آلودگی های میکروبی، ویروسی و باکتریایی برای آلوده کردن نهال باشند.
وی گفت: همچنین تولیدکننده نهال بایستی پایه و پیوندک را از یک منبع مطمئن و زیر نظر این موسسه تهیه کند . همچنین تولید کننده نهال باید یک مدیر فنی تولید هم داشته باشند.
معاون تحقیقات، کنترل و گواهی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور افزود: این کارشناس ناظر و مدیر فنی تولید مسایل مرتبط با باغبانی و گیاهشناسی را رصد می کند و اکنون در سراسر کشور حدود ۲۵۰ کارشناس در نهالستان ها مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه پروسه نظارت بر تولید نهال تا فصل سوم سال به طول می انجامد، اظهار داشت: در پایان این پروسه یک تیم کارشناسی ، مرکب ازنماینده موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، نماینده معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان حفظ نباتات به عنوان کمیته فنی نهال هستند از نهالستان ها بازدید نموده و کیفیت نهایی نهال را کنترل می کنند.
وی گفت: این تیم کارشناسی قبل از اجازه توزیع نهال، اصول و مقررات قرنطینه ای و برنامه های احیاء، توسعه و جایگزینی باغات و میزان نهال تولید شده نهالستان را در نظر داشته و آمار نهال تولید کننده را به تفکیک پایه و رقم به این موسسه اعلام می کنند تا برای هر نهال و هر تولیدکننده به تعداد نهال تولیدی شناسه صادر شود.
کاوند افزود: تولیدکننده موظف است بر روی تک تک نهال ها شناسه نصب کند که در این شناسه سال تولید، اسم تولیدکننده، کد امنیتی، بارکد، نوع قلمه و پایه و نهالستان محل تولید مشخص است.
وی اضافه کرد: تمام اطلاعات روی لیبل با بانک اطلاعاتی ما در موسسه کاملا مرتبط می باشند.

اکنون فصل جابجایی نهال است
کاوند با بیان اینکه اکنون فصل جابجایی نهال است، گفت: برای دریافت نهال بایستی به کسانی که مراجعه کنند اولا از ما مجوز داشته باشند و ثانیاً نهال را با شناسه دریافت نمایند و فاکتور فروش را به صورت حتمی از فروشنده دریافت کنند.
وی افزود: نهالکاران از فروشنده بخواهند تا نهال شناسه و با فاکتور فروش به آنها بدهند. این فاکتورها و شناسه ها یک سند حقوقی است که در صورت بروز هرگونه مشکل می توانند با ما مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه با صدور این اسناد، امکان ریسک و خطا به حداقل می رسد، اظهار داشت: براساس مستندات موجود و گزارشات کارشناسی تولیدکننده مجاب می شود اگر ضرر و زیانی به مصرف کننده برسد پاسخگو باشند ضمن اینکه به باغداران توصیه می شود برای تهیه نهال به نهالستان های مجوزدار مراجعه کنند.
معاون تحقیقات، کنترل و گواهی موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال گفت: همچنین به باغداران و خریداران نهال توصیه می شود از خرید نهال از افراد به شکل دوره گرد و غیررسمی در ورودی ها و خروجی های شهرها و در کنار خیابان ها اجتناب کنند.
وی با اشاره به اینکه تمام نهالستان های تحت نظارت این موسسه دارای نمایندگی فروش در سطح شهرها هستند، افزود: اطلاعات تمام تولیدکنندگان نهال اعم از آدرس و نوع تولید به تکفیک پایه و رقم در سامانه اطلاع رسانی موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر کشور به آدرس اینترنتی www.spcri.ir موجود است.
کاوند با تاکید بر خریداران به اینکه قبل از خرید نهال به این سامانه مراجعه کنند، بیان داشت: همچنین خریداران از تولید کننده بخواهند تا برای هر رقم نهال گرده افشان مناسب در اختیار آن ها قراردهند و نهال را حتما به صورت پوشش دار تهیه کنند.
وی گفت: در زمان حمل و نقل نیز نهال را در پشت وانت و با ریشه لخت جابه جا نکنند تا آسیب نبیند و ترجیحا سعی کنند که فاصله محل تولید تا مصرف کم باشد.