بی نظیرترین جنگل خودروی انار ترش ،جهان در حال نابودیست

بروزرسانی شده در: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۵:۴۹

پوشش گیاهی غالب جزیره میانکاله از درختچه های انار ترش و تمشک است و در واقع بزرگ ترین و بی نظیرترین جنگل خودروی انار ترش در این منطقه از جهان است. تقریبا یک پنجم پوشش گیاهی شبه جزیره میانکاله که جزیره آشوراده هم جزئی از آن است را درختچه های انار ترش تشکیل داده که اجرای طرح جدید گردشگری آشوراده می تواند آسیب غیرقابل جبرانی به آن وارد کند. با توجه به آتش سوزی هایی که هراز گاهی در جزیره اتفاق می افتد، به نظر می رسد آتش سوزی ها عمدی است و متخلفان قصد دارند ارزش اکولوژیکی منطقه را از بین ببرند.

بر اساس طرح گردشگری جزیره آشوراده، تاسیساتی که قرار است در محدوده ۲۲ هکتاری نصب و اجرا شوند، شامل رستوران، زمین بازی، نمازخانه، محل کمپینگ، غرفه فروش محصولات و… موجب پاک تراشی کامل محیط خواهد شد، این در حالی است که براساس آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، هر گونه قطع اشجار، بوته کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست و به طور کلی هرعملی که موجب از بین رفتن رستنی ها و تغییر اکوسیستم باشد، ممنوع است.
از بین رفتن پوشش گیاهی جزیره، تاثیر مستقیمی هم بر زیستگاه حیات وحش منطقه خواهد داشت و حیات زیستگاه گونه هایی چون مارها، لاک پشت ها، مارمولک ها و… حیاتشان با خطر جدی مواجه خواهد شد.این که سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر کمبود امکانات و نبود بودجه کافی، قادر به حفاظت کامل از مناطق تحت پوشش نیست، نمی تواند دلیل و توجیه مناسبی برای تبدیل آشوراده، به منطقه گردشگری بی ضابطه باشد.

مازندران زیستگا و خاستگاه انار دنیا!!!