بررسی ویژگیهای فیزیکی ارقام دورگه گیری شده انار ، در سال ۹۸ + عکس

بروزرسانی شده در: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲

اجرای پروژه دورگ گیری ژنوتیپ های انار جهت دستیابی به ارقام مطلوب ارتقاء و حفظ تنوع ژنتیکی ارقام انار، با بکارگیری پتانسیل‌ های موجود در کشور با همکاری پژوهشکده مرکبات و میوه ‌های نیمه‌گرمسیری و دکتر محمد رضا وظیفه شناس و شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی گل انار صاحبی.

طرح اصلاح ژنوتیپ های انار از طریق هیبریداسیون و با هدف دستیابی به ارقام با صفات مطلوب

این نمونه گیری و بررسی ویژگیهای فیزیکی ارقام دورگه گیری شده انار ، در سال ۹۸ ، توسط دکتر تاجور از پژوهشکده مرکبات و میوه ‌های نیمه‌گرمسیری ، در مجموعه شرکت انار صاحبی صورت پذیرفت.