باغ انار در اراضی شیبدار استان گلستان -گرگان روستای والش آباد+تصاویر

بروزرسانی شده در: ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۴

با توجه به اینکه بیشتر زمینهای مستعد کشور ما در دامنه ها و کوهپایه ها قرار دارند و از طرفی دیگر چون ایران یک کشور بسیار مناسب از لحاظ تولید محصولات باغی است بنابراین باید راهکاری ارائه شود تا بتوان به نحو بسیار خوب از این اراضی استفاده کرد. در اینجا موضوع دیگر مهمی که خودنمایی می کند موضوع فرسایش خاک است زیرا اگر این بهره برداری از اراضی شیبدار به نحو محاسبه شده ای نباشد می تواند ضربه بسیار سنگینی به کشور و سرمایه ملی کشور وارد کند و نسل بعد را با یک خاک فقیر و از بین رفته روبرو کند. بنابراین در موضوع بهره برداری از اراضی شیبدار بیشتر باید به این نکته توجه شود که خاک فرسایش نیابد یا اینکه مقدار فرسایش که در حداقل نگه داشت با توجه به اینکه فرسایش خاک در ایران تقرباً دو برابر آمریکا است بنابراین باید در فکر حفظ خاک بود. حفظ خاک شاید به اندازه خود تولید محصول مهم است و شاید مهم تر از آن.

بازدید شرکت تعاونی گل انار صاحبی باغ انار گرگان روستای والش آباد
آموزش هرس باغ انار در اراضی شیبدار استان گلستان -گرگان روستای والش آباد

خسارت باغات زیتون روستای والش آباد گرگان بر اثر سرما:

احداث باغ انار در اراضی شیبدار شمال کشور