بازدید کمیته فنی نهال شهرستان از نهالستان انار صاحبی+عکس

بروزرسانی شده در: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۸

بازدید کمیته فنی نهال شهرستان آقای دکتر زارع و خانم مهندس اکبری از نهالستان انار صاحبی
برای کنترل آفات و بیماریهای و کیفیت نهالهای تولید شده .