بازدید کارشناسان مرکز تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال استان مازندران از نهالستان انار صاحبی

بروزرسانی شده در: ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۲

بازدید کمیته نهال مرکز تحقیقات اصلاح  و تهیه بذر و نهال استان مازندران از مجموعه انار صاحبی برای عقد قرارداد شناسه نهال  سال ۹۶-۹۷

طی این بازدید توصیه های لازم جهت بهبود فرآیند تولید نهال استاندارد برای توزیع سال ۹۶-۹۷ به مدیریت شرکت انار صاحبی ارائه گردید.