بازدید مهندس فرهادی و مهندس عباسی از مجموعه انار صاحبی

بروزرسانی شده در: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۴

بازید امروز مهندس فرهادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری به اتفاق مهندس عباسی معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان ساری از مجموعه انار صاحبی

مهندس فرهادی مدت کوتاهی است که جانشین مهندس طهمورث قاسم نژاد شده است و در اینجا جا دارد تشکر کنیم از زحمات مهندس قاسم نژاد مدیر موفق که در این مدت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری  را عهده دار بودند.

مهندس فرهادی و هیئت همراه از نهالستان و کلکسیون و کارگاه  و باغات ، انار صاحبی دیدین کردند و سوالاتی هم در مورد اهداف و برنامه های آینده شرکت پرسیدند و ایشان اظهار داشتند انار می تواند جایگاه خوبی را در سطح استان پیدا کند و برای به جلو بردن این اهداف نیاز به همکاری همه جانبه کلیه دست اندر کاران را دارد.

مهندس عباسی هم قول همکاری در خصوص اهداف کوتاه مدت و بلند مدت شرکت را دادند و گفتند اقتصاد مقاوتی کاریست که مجموعه انار صاحبی انجام داده  و حتما مورد حمایت قرار خواهد گرفت.