بازدید مهندس باقری معاونت باغبانی استان گلستان به اتفاق هیئت همراه از مجموعه انارصاحبی

بروزرسانی شده در: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۶

بازدید مهندس باقری معاونت باغبانی استان گلستان به اتفاق مهندس فتاحی کارشناس مسئول توزیع نهال استان گلستان و مهندس خادم لو کارشناس مسئول قرنطینه نهال استان گلستان جهت بررسی میدانی از کیفیت و سلامت نهالستان شرکت انار صاحبی.