بازدید رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی و به اتفاق رؤسای پژوهشکده میوه های و نیمه گرمسیری و معتدله و سردسیری

بروزرسانی شده در: ۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸

آقایان دکتر حسنی رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی و دکتر گلمحمدی رئیس پژوهشکده میوه های نیمه گرمسیری و دکتر زنیان لو رئیس پژوهشکده میوهای معتدله و سردسیری امروز سه شنبه سوم بهمن ماه نود و شش از بخشهای نهالستان و کلکسیون ۹۲۰ رقم انار شرکت تعاونی گل انار صاحبی بازدید به عمل آوردند. و در ادامه ، طی نشستی با حضور مدیریت شرکت انار صاحبی، بحث و تبادل نظر درخصوص  ورود و همکاری مراکز تحقیقات و پژوهشکده ها و دانشگاه های کشور در جهت تحقیق و بررسی ارقام جدید، ثبت و تکثیر آنها صورت گرفت. در پایان مدریت شرکت تعاونی انار صاحبی آمادگی خود را در راستای این همکاری ها اعلام داشتند .