بازدید دکتر گلمحمدی رئیس پژوهشکده میوه های نیمه گرمسیری و مرکبات کشور و دکتر فتاحی مقدم معاون پژوهشی پژوهشکده از مجموعه انار صاحبی

بروزرسانی شده در: ۶ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۹

دکتر گلمحمدی رئیس پژوهشکده میوه های نیمه گرمسیری و مرکبات کشور به اتفاق دکتر فتاحی مقدم معاون پژوهشی پژوهشکده از نهالستان و باغ مادری و سازگارا و باغ کلکسیون ارقام   انار صاحبی دیدن کردند و خبر از همکاری پژوهشکده میوه های نیمه گرمسیری و تحقیق در خصوص کشت ارقام سازگار در زمینهای مساعد شمال کشور  و اراضی شیبدار داد.

وقرار شد یک تیم چند از اساتید انار کشور  و با همکاری مجموعه انار صاحبی این کار مهم را بزودی زود آغاز کنند.