بازدید امروز از نهالستان انار صاحبی برای شناسه دار کردن نهال انار سال نود و پنج

بروزرسانی شده در: ۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۵

نهال شناسه دار گویای اصالت، سلامت و استاندارد بودن است که تحت نظارت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تولید می شود.

بازدید مهندس صاحبی از باغبانی استان مازندران به همراه  مهندس غلامی و خانم مهندس خدایی از مرکز تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال استان مازندران برای شناسه دار کردن نهال انار در سال نود و پنج