بازدید از نهالستان انار صاحبی توسط نماینده بخش تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال ومسئول توزیع نهال و مدیریت حفظ نباتات استان

بروزرسانی شده در: ۲۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۶

در راستای استاندارد سازی و تولیدنهال سالم و شناسه دار تحت نظر کمیته فنی نهال استان، با حضور مهندس نوری مسئول توزیع نهال استان و خانم مهندس درکایی مدیریت حفظ نباتات استان بهمراه نماینده محترم بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران مهندس غلامی  وخانم مهندس خدایی، در تاریخ  ۰۸/۲۴/ ۹۵بازدیدی از نهالستان تخصصی  انار داری مجوز شرکت تعاونی گل انار‍ صاحبی در شهرستان ساری بعمل آمد.

از سال  ۹۴،دومین سال است در استان برای نهال انار لیبل (شناسه نهال) چاپ و بر روی نهال نصب می شود.

طی این بازدید توسط کمیته مذکور توصیه های لازم جهت بهبود فرآیند تولید نهال استاندارد برای توزیع سال ۹۵  به مدیریت شرکت گل انار صاحبی ارائه گردید.