بازدید از باغات انار شهرستان گمیشان به اتفاق مهندس ایمان گلی کارشناس باغبانی شهرستان گمیشان

بروزرسانی شده در: ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۶

با توجه به شوری خاک  شهرستان گمیشان بهترین گزینه برای احداث باغ، کشت انار می باشد.درخت انار نسبت به گونه های درختی دیگر به شوری مقاوم تر و نیاز آبی خیلی کمتر می باشد.

طبق گفته های مهندس ایمان گلی:
در حال حاضر ۵۳ هکتار از زمینهای زراعی گمیشان به باغات انار وگلابی و انجیر ومرکبات و زیتون اختصاص یافته وطبق برنامه های آینده این زمینها تا ۸۰۰۰ هکتار قابلیت افزایش دارد.
۱۰ هکتار از زمینهای گمیش تپه و ۴۳ هکتار  از زمینهای سیمین شهر به کشت انواع میوه های مثمر اختصاص یافته است.
۲۸ هکتار باغ انار و ۴ هکتار باغ زیتون و ۲/۵ هکتار مرکبات و ۴ هکتار باغ گلابی در شهرستان است که ۴۰ درصد آنها به صورت دیم و مابقی به صورت آبیاری پرورش داده می شود.