اولین مجله الکترونیکی ترویجی انار در کشور منتشر شد

بروزرسانی شده در: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۶:۲۱

هفت عنوان مقاله تروجی در زمینه مسائل و مشکلات مهم باغ‌های انار کشور به همراه نکات و دستورالعمل‌های جدید و اثر بخش در هفته جهاد کشاورزی مطالب درج شده در نخستین شماره این مجله تخصصی است.

این نشریه با هدف گسترش مباحث علمی در زمینه تولید، فرآوری و صادرات انار، ایجاد ارتباط و هماهنگی بین پژوهشگران و آشنایی کارشناسان اجرایی، مروجان، دانشجویان و باغداران با نتایج و دستاوردهای تحقیقات کاربردی در زمینه مسایل این محصول برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی فعالیت دارد.
موضوعات به نژادی، تغذیه گیاهی، صنایع غذایی، دارویی و فرآوری، تولید نهال سالم، شناسایی و کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز، مقاومت به خشکی، شوری و سرما، مکانیزاسیون، هرس و مسایل مرتبط با باغبانی، صادرات انار و سایر دستاوردهایی که موجب افزایش تولید، کیفیت و بازارپسندی محصول و تولید انار سالم می‌شود از جمله حیطه های کاری برای این نشریه تخصصی تعریف شده است.
علاقه مندان به مسایل انار می‌توانند با مراجعه به سایت(http://pej.areeo.ac.ir) ضمن مطالعه و دریافت مقالات، مرتبط به حوزه انار را بر اساس اهداف و دستورالعمل‌های این مجله به منظور افزایش بهره وری تولید این محصول، بهبود کمی و کیفی در تولید محصول و تسهیل و تعمیق انتقال دانش نوین و کاربردی به بهره برداران انار ارایه دهند.
مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی در سال ۱۳۶۲ و مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سال ۱۳۷۲ به بهره برداری رسیده است که با ادغام وزارت خانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۹ با عنوان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سپس در سال ۱۳۹۴ با ادغام مراکز آموزش جهاد کشاورزی استان‌ها این مرکز با نام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فعالیت کند.
این مرکز دارای بخش‌های تخصصی پژوهشی مشتمل بر گیاه پزشکی، منابع طبیعی، آبخیزداری، زراعی و باغی، فنی و مهندسی است.
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی دارای هفت ایستگاه تحقیقاتی است که بستر مناسبی برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی فراهم کرده است.
دو ایستگاه از این ایستگاه‌ها به صورت ملی (پردیس تحقیقات و آموزش ملی لوبیای خمین و پردیس تحقیقات و آموزش انار ساوه) و پنج ایستگاه دیگر (ایستگاه منابع طبیعی مهندس یونسی خسبیجان، گیاهان دارویی علی آباد، علوم دامی فدک، آبخوان داری خشک رود و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک) به صورت استانی فعالیت می‌کنند.