امضای تفاهم نامه همکاری علمی،پژوهشی بین پژوهشکده مرکبات ومیوه های نیمه گرمسیری و شرکت انار صاحبی

بروزرسانی شده در: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۱

تفاهم نامه همکاری علمی،پژوهشی بین پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و شرکت انار صاحبی باهدف توسعه باغات انار در شمال کشور در روز ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در شهرستان رامسر امضاء شد.

این تفاهم نامه با حضور دکتر گلمحمدی رئیس پژوهشکده و دکتر فتاحی مقدم معاون پژوهشکده و مدیر عامل شرکت انار صاحبی با موضوع همکاری مشترک در برگزاری نشست ها،سمینارها،نمایشگاها،کارگاه ها و فراهم نمودن امکان بازدید علمی و انجام پروژه های تحقیقاتی روی موارد گیاهی جمع آوری شده موجود در شرکت انار صاحبی پس از تصویب در کمیته علمی فنی پژوهشکده و همکاری در خصوص احداث کلکسیون جدید انار در شمال کشور و مشارکت در ارزیابی ژرم پلاسم و معرفی و ثبت ارقام جدید و شناسه دار کردن ژنوتیپ های جمع آوری شده شرکت با استفاده از مارکها مرفولوژی و مولکولی توسط پژوهشکده به امضاء رسید.