صادر کنندگان اصلی انار به اروپا ، در سال ۲۰۱۷

بروزرسانی شده در: ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ - ۳:۰۷

حجم کل واردات انار اروپا از ۶۷۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۳ به ۹۵۰۰۰ تن در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. ترکیه و پرو بزرگ ترین صادرات را به اروپا داشتند و انتظار می رود که تجارت اروپایی انار از منابع داخلی ( اسپانیا و یونان ) هم افزایش پیدا کند.

تر کیه ۴۳۰۰۰ تن ، پرو ۱۴۰۰۰ تن ، اسرائیل ۸۰۰۰ تن صادر کنندگان اصلی انار به اروپا در سال ۲۰۱۷ بودند.

ترکیه و پرو در ظرف پنج سال گذشته صادرات خود را افزایش دادند. اسرائیل در سال ۲۰۱۷ با میزان صادرات کمتر به مقام سوم انتقال پیدا کرد.

ترکیه به علت تولید زیاد و قیمت نسبتا کم انار آن در اروپا شناخته شده است و آغاز صادراتش به اروپاه از اوایل اکتبر( مهر ماه) آغاز می شود.

اسرائیل در اواخر ماه اوت (مرداد ماه) صادرات انار پیش رس خود را آغاز می کند. و پرو مخالف ترکیه عرضه انار آن به اروپا در بهار و تابستان است.

در سالهای اخیر مصر نیز تولید خود را افزایش داده است و اکنون با ترکیه ، یونان و هند رقابت می کند.