استان گلستان مستعد توسعه باغهای انار است + فیلم

بروزرسانی شده در: ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۴

اکنون گلستان حدود هفتصد هکتار باغ انار دارد در حالیکه اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه مستعد توسعه باغهای انار در استان تا حدود سه هزار هکتار است.

حمایت دولت از افرادی که می خواهند باغ انار ایجاد کنند مانند پرداخت تسهیلات برای قطره ای کردن روش آبیاری و فنس کشی و تهیه نهال از راهکارهایی است که می تواند ترغیب کننده کشاورزان به این سمت باشد.

هر هکتار باغ انار حداقل برای دو نفر شغل مستقیم ایجاد می کند.

امسال در گلستان از هر هر هکتار باغ انار ۱۵ تن محصول برداش می شود.

استان گلستان مستعد توسعه باغهای انار است ، به ویژه در زمینهای کم بازده شمال استان که اکنون صاحبانش از کشت محصول در آن راضی نیستند.