احداث باغ در اراضی کم بازده شمال گلستان به نفع کشاورزان است

بروزرسانی شده در: ۲۱ آبان ۱۳۹۵ - ۷:۱۷

مدیر جهاد کشاورزی آق قلا گفت: این شهرستان هم اینک دارای ۳۳۳ هکتار باغ است که در سال های گذشته در این اراضی فقط محصول دیم جو کشت می شود و حداکثر دو تن محصول برداشت می شد. مهندس علیرضا گرزین در محل برداشت یکی از باغات انار آق قلا افزود: با برگزاری کلاس های آموزشی و ارائه توصیه های فنی تعدادی از کشاورزان، به احداث باغ در اراضی کم بازده علاقه مند شدند. وی اضافه کرد: در حال حاضر از مجموع باغات مثمر در این شهرستان حدود ۲۰ هکتار آن مربوط به باغات انار است که شرایط بسیار خوبی را داراست. وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که متوسط عملکرد جو این اراضی در گذشته کمتر از دو تن در هکتار بوده ولی اکنون با تلاش های کارشناسان و کشاورزان، عملکرد ۱۵ تن انار در یک هکتار از همین زمین ها باعث شده سود خوبی به سبد درآمدی کشاورزان منطقه اضافه شود.