اجرای کلاس عملی درس انار ، برای دانشجویان رشته باغبانی دانشگاه منابع طبیعی گرگان – مدرس دکتر میرزنده دل

بروزرسانی شده در: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹

آموزش انبار داری و نگهداری انار بصورت سنتی.۲۸ مهر ۹۸ توسط دکتر میرزنده دل. جهت دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی گرگان استاد خانم دکتر وارسته. محل اجرا باغ دکتر باقری روستای  قلی آباد از توابع گرگان.

هرچند که بهترین روش  برای نگهداری انار، انبار داری در سرد خانه است . ولی روش سنتی نگهداری انار در برخی از مناطق کشور  مرسوم  می باشد.

مهمترین عامل برای جلوگیری از خشکی پوست انار و حفظ شادابی و طراوت آن برخورداری از رطوبت ۷۰ الی ۹۰ درصدی است. و شرایط نگهداری طوری تنظیم شود که این محصول در دمای بین پنج الی هفت درجه سانتیگراد محافظت شود .
تغییرات پوست و داخل انار به درجه حرارت و میزان رطوبت بستگی دارد، و این دو مسئله به عنوان دو اصل مهم در انبارداری انار به‌شمار می‌روند.
استفاده از پوشال‌های چوبی، پوشال کاغذی، کاه و …  از راهکارهایی هستند در روش سنتی در انبارداری انار برای محافظت از این محصول و جلوگیری از گندیدگی آن  می توان بکار برد.

برای کاهش گندیدگی انار نباید ارتفاع توده بیش از یک متر باشد، چرا که افزایش میزان ارتفاع توده (انباشتگی بیشتر انار بر روی هم) کار تهویه فضای داخل توده را با مشکل مواجه می‌کند.
اگر قرار است انار را در فضاهای کوچکتری انبار کرد و نیاز به افزایش ارتفاع توده بود با ایجاد حفره هایی از طریق جاگذاری لوله‌های مشبک باید کار هوادهی به توده را تسهیل کرد تا گازهای تولید شده حاصل از فشردگی و انباشتگی انار خارج و مانع از گندیدن آن شود.

در مقایسه دو روش نگهداری انار انبار معمولی(روش سنتی) و سردخانه (روش پیشرفته) برای مدت چهارماه ونیم نگهداری  در مقاله آقای محمد شاهی باغ خندان و خانم فاطمه بهنام قراجلو  ، در جه حرات ۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۵ درصد برای نگهداری رقمهای مورد آزمایش مناسب تشخیص داده شد. معدل کاهش وزن انار در روش نگهداری به وسیله سردخانه حدود ۱۵ درصد و معدل کاهش وزن انار نگهداری شده در انبار معمولی حدود ۳۸ درصد بود که این نتیجه نشان دهنده تلفات زیاد انار در نگهداری به روش سنتی است. کیفیت ظاهری و بازار پسندی انار نگهداری شده در سردخانه بهتر بود.