آخرین مرحله سمپاشی زمستانه باغات انار

بروزرسانی شده در: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۴

آخرین مرحله محلول پاشی زمستانه برای مبارزه با آفات باغات انار در سال جاری از نیمه اسفند، ظرف ده روز آتی( قبل تورم جوانه ها) انجام گیرد.

فرموط اختلاط به شرح زیر میباشد:

بردو فیکس ۳تا ۵ لیتر + هزار لیتر آب
روغن ولک ۱۰ تا ۲۰ لیتر + هزار لیتر آب
نوعی از کنه کش(کنه قرمز)

توجه: در زمان بارندگی و وزش باد شدید از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات انار خودداری شود.و باغداران می توانند طبق پیش بینی سازمان هواشناسی اقدام به سمپاشی کنند.