خشک شدن نهال بر اثر تجمع آب در اطراف طوقه وعدم تبادل اکسیژن ریشه درنهایت عدم جذب مواد غذایی+تصاویر
بروزرسانی شده در: ۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۴