بازدید مقامات و هیات علمی مونته نگرو از مجموعه انار صاحبی + تصاویر
بروزرسانی شده در: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ - ۴:۱۱
  • هیات متشکل از وزارت کشاورزی و توسعه روستایی کشور مونته نگرو و هیات علمی دانشگاه دنجا گوریکا این کشور به همراه خانم دکتر وارسته عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و آقای دکتر خالدی درویشان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نور

    اخبار انار صاحبی:

    بازدید مقامات و هیات علمی مونته نگرو از مجموعه انار صاحبی